Pådriver

Gunn M. B. Hill: Gjennom Pådriv får min stemme plass i det store bildet

Hovinbyen høst 2018

At jeg personlig kan forandre så mye vet jeg ikke, men jeg kjenner at det er plass til min stemme i det store bildet gjennom Pådriv.

Er du en pådriver?

Er du en Pådriver som kan bidra med tid og kompetanse fremover?

Bli med på å skape en bevegelse hvor handlekraftige folk med ulik bakgrunn samarbeider på tvers av fag, bransje og sektor.

Bli med!

Hver gang vi tar kontakt med Gunn er det bare engasjement og god vilje å spore. Hun har definitivt en stemme Pådriv og Oslo trenger.

  • –  Livet mitt er innenfor det geografiske området som er Hovinbyen. Her bor jeg, jobber jeg og ser jeg at det skjer enormt mye forandringer. Det er interessant å kunne være en liten del av den utviklingen og komme med mer eller mindre kloke meninger inn i det. Pådriv er en arena som både gir innblikk i og inntrykk av hva som beveger seg, samt ikke minst mulighet til å bidra med egne perspektiver.
  • – Pådriv betyr for meg at jeg har muligheten til å bidra med min stemme.

Gunn observerer byutviklingen i Oslo og opplever at den i aller høyeste grad er styrt av markedet og at Plan- og bygningsetaten (PBE) legger premissene. –  Handlingsrommet foregår mellom PBE og utbyggere, som gjør at spillerommet for oss som bor og mener noe om nærmiljøene våre, er veldig smalt.

  • –  Jeg opplever at Pådriv har en stemme i det store bildet. At jeg personlig kan forandre så mye vet jeg ikke, men jeg kjenner at det er plass til min stemme i det store bildet gjennom Pådriv. Det er spennende når prosjekter inviterer inn for å høre mitt og andre Pådriveres perspektiv og jeg deltar gjerne på de samlingene jeg har tid til.

Utbyggere bygger ikke for ungdom!

På spørsmål om hva Gunn ønsker å se mer av sier hun;

  • –  Vi har så mange ting som fungerer godt i byen vår. Som tilgang på offentlig transport og at mange av tilbudene i hverdagen er tett på nærmiljøet vårt. Men vi kan alltid bli enda bedre.

Det jeg er veldig opptatt av er flere stemmer fra og tilbud for ungdom.

–  Vi mangler de uorganiserte møteplassene som svarer opp behovet for å få lov til å være ungdom alene, samtidig som det oppleves trygt. –  Jeg minnes selv skogholtene i min ungdom hvor vi kunne drive uskyldig ungdomsprat og flørting. Det mener jeg at utbyggere ikke har klart å gi noe godt svar på.

Det er tydelig at ungdom er viktig for Gunn, også gjennom hennes jobb som lærer på Bjerke vgs. Hun deler gjerne sine tanker om hvordan vi kan få flere ungdomsstemmer inn i Pådriv.

  • –  Min anbefaling til Pådriv er å samarbeide tettere med ungdomsskolene. Da er man fremdeles garantert koblet til eget nærmiljø, de har gjerne mer tid enn elever på videregående og det er større sjans for at de da vil fortsette å engasjere seg videre. Jeg tror det er en uutnyttet ressurs og vi må gjøre mer for å få dem på banen.

Brannfakkel

  • –  Og dersom jeg får lov til å velge helt fritt hva jeg vil ha mer av, ville jeg fått til bedre forhold for korpsene!

Det er visstnok stor mangel på både øveplasser og lager for korps. De nye skolene som bygges er pålagt å leie ut til øving, men ikke til lagerplass.

  • –  Det blir som å komme til fotballtrening bærende med målet hver gang… det blir veldig rart.

 

Er du en pådriver?

Er du en Pådriver som kan bidra med tid og kompetanse fremover?

Bli med på å skape en bevegelse hvor handlekraftige folk med ulik bakgrunn samarbeider på tvers av fag, bransje og sektor.

Bli med!