Pådriver

Hanne Fjeldstad: Opptatt av at flere tar del i byutviklingen

Jeg er opptatt av tiltak og prosjekter som får folk til å møtes og bli bedre kjent der de bor. Alle former for møteplasser er derfor noe jeg gjerne vil engasjere meg i

Er du en pådriver?

Er du en Pådriver som kan bidra med tid og kompetanse fremover?

Bli med på å skape en bevegelse hvor handlekraftige folk med ulik bakgrunn samarbeider på tvers av fag, bransje og sektor.

Bli med!

– Jeg bor på grensen mellom Hasle og Ensjø (i Hovinbyen) og er opptatt av hvordan byen min utvikles. Å melde meg som Pådriver var derfor en selvfølge, sier Hanne Fjeldstad

Hanne har vært Pådriver i snart et år, og er en av mange engasjert folk i lokalmiljøet. Til daglig jobber hun med kommunikasjon og markedsføring i Norgesgruppen. I arbeidet med et mellomfag i kunsthistorie våknet interessen for arkitektur og byutvikling.

Hvorfor meldte du deg som Pådriver?

– Jeg har lenge vært engasjert i utviklingen av nabolaget mitt og av byen, og er opptatt av at flere personer og lokale virksomheter tar del i byutviklingen. Jeg meldte meg som Pådriver fordi jeg ønsker å bidra til at flere får muligheten til å påvirke byutviklingen.

Hannes ønske er helt i tråd med Oslo kommunes forslag til ny arkitekturpolitikk i Oslo, som nå er ute på høring (frist for innspill er 10.mai, 2019).

På hvilke måter har du tatt del i Pådriv-partnerskapet så langt?

– Jeg har vært med på en samling og vært med å spre informasjon om prosjekter og seminarer i Pådriv i mitt lokalmiljø. Jeg vet at flere derfra har deltatt på ulike Pådriv-arrangement som følge av det. Petersborghuset ligger noen hundre meter fra der jeg bor, og jeg vet at mange i nabolaget er positive til den utviklingen som Ferd Eiendom nå planlegger for dette flotte huset. Pådrivs involvering i utviklingsarbeidet har vært viktig for å sikre at mange har engasjert seg i hva huset skal romme.

Hva slags prosjekter / initiativ drømmer du om?

Mange i mitt nabolag er nysgjerrig på det nye sykehjemmet som utvikles på Lille Tøyen, og jeg skulle gjerne sett at Pådriv involverte seg her slik at vi kan bidra til at demenslandsbyen som skal utvikles blir best mulig for nærmiljøet.

Ellers er jeg opptatt av tiltak og prosjekter som får folk til å møtes og bli bedre kjent der de bor. Alle former for møteplasser er derfor noe jeg gjerne vil engasjere meg i.

Er du en pådriver?

Er du en Pådriver som kan bidra med tid og kompetanse fremover?

Bli med på å skape en bevegelse hvor handlekraftige folk med ulik bakgrunn samarbeider på tvers av fag, bransje og sektor.

Bli med!