Pådriver

Liste over alle Pådrivere

Forprosjekt Pådriv

Pådrivernes kunnskap og kompetanse benyttes til å utvikle, forbedre og forsterke de prosjektideer som kommer inn til Pådriv.

Er du en pådriver?

Er du en Pådriver som kan bidra med tid og kompetanse fremover?

Bli med på å skape en bevegelse hvor handlekraftige folk med ulik bakgrunn samarbeider på tvers av fag, bransje og sektor.

Bli med!

Over 130 Pådrivere sørger for at aktivitetene i Pådriv får innhold og retning. Pådrivernes kunnskap og kompetanse benyttes til å utvikle, forbedre og forsterke de prosjektideer som kommer inn til Pådriv. Pådrivere kan også delta i annet dugnadsarbeid for eksempel bidra i planlegging og gjennomføring av arrangement, holde presentasjoner eller oppdatere nettsider. Som Pådriver får du tilbud om å delta på ulike arrangement. Følg med på våre nettsider og Facebook.

Blir du med? Meld deg på her.

 1. Ole Pedersen
 2. Michel Wolfstim
 3. Siri Mittet
 4. Knut Halvor Hansen
 5. Vikki Johansen
 6. Axel Bentsen
 7. Ane Mari Aakernes
 8. Andres DSilva
 9. Lars Michael Hektoen
 10. Ola Skar
 11. Katerina Eriksen
 12. Isabel Seifert-Dähnn
 13. Erlend Hanssen Sjåvik
 14. Oskar Blakstad
 15. Beret Aspaas
 16. Line Barkved
 17. Ingvil Aarholt Hegna
 18. Bente Brunsgård
 19. Karin Lindgård
 20. Eli Haugerud
 21. Chris McCormick
 22. Marius Andresen
 23. János Kolostyák
 24. Alex Moltzau
 25. Hans Kåre Flø
 26. Siri Warren
 27. Øivind Gunnufsen
 28. Thomas Berman
 29. Henning Lunde
 30. Magnus Humle
 31. Hege Horberg
 32. Andrea Nylund
 33. Tor Inge Hjemdal
 34. Aasmund Bunkholt
 35. Inge Grini
 36. Kjerstin Bjerka
 37. Vidar Pederstad
 38. Zinnia Gjengstø
 39. Camilla Dukefos
 40. Inger Marie Ommedal
 41. Anders Beer
 42. Margrethe Valler
 43. Lars Michael Stockhausen Hektoen
 44. Richard Patterson
 45. Nikolai Løyning
 46. Astrid Kjellevold
 47. Nadine Holzheimer
 48. Thor Frøystad
 49. Kalina Toneff
 50. Camilla Moneta
 51. Åse Karin Meland
 52. Lindsay Kupferstein
 53. Gudjon Hallvardsson
 54. Olav Madland
 55. Rune Larsen
 56. Erik Munkelien
 57. Sara Ambjørndalen
 58. Tuva Eide
 59. Agathe Daae-Qvale
 60. Eirik Willyson
 61. Jinn-Merethe Jansen
 62. Susanne Ringdal
 63. Nina Østgaard
 64. Hodan Ahmed
 65. Abel Crawford
 66. Christian Middelthon
 67. Marie Harbo Dahle
 68. Sandra S. Skretting
 69. Håkon Iversen
 70. Cathrine Skar
 71. Kari Anne Solfjeld Eid
 72. Thorbjørn Sele
 73. Elisabeth Erlandsen
 74. Gaute Hagerup
 75. Erik Eide
 76. Ragnhild Olaussen
 77. Hans Kristian Ryttersveen
 78. Tom Gabriel Johansen
 79. Kjetil Kristensen
 80. Anne Dubrau
 81. Lene Lad Johansen
 82. Stina Låstad
 83. Mathilde Blichfeldt Mjønes
 84. Elisabeth Erlandsen
 85. Lars-Martin Berglund
 86. Thale Andresen
 87. Anne Berit Mong-Haug
 88. Anne Solgaard
 89. Laura Marano
 90. Eric Haidara
 91. Silje Bareksten
 92. Nina Kristin Amdahl
 93. Anne-Rita Andal
 94. Haakon Hals
 95. Camilla Coward
 96. Anders Hov
 97. Kari Janne Stene
 98. Jan Mario Martone
 99. Mari Hovden
 100. Gunn M B Hill
 101. Thomas Evensen
 102. Heidi Lundbakk
 103. Jo Deketelaere
 104. Hannah Berg
 105. Hanne Fjeldstad
 106. Werner Anderson
 107. Ginta Solyte
 108. Guri Hummelsund
 109. Hege Grande Fjellbirkeland
 110. Tonje Frydenlund
 111. Christine Frantzen
 112. Peter S. Gulbrandsen
 113. Dagny Thurmann-Moe
 114. Ådne Sekkelsten
 115. Andreas Kjensli Knudsen
 116. Madelene Skog
 117. Lars Söderström
 118. Ida Stenbråten Harildstad
 119. Sidsel Andersen
 120. Lene Hodge
 121. Erle Kristvik
 122. Laila Marie Bendiksen
 123. Antony Martel
 124. Robert Wright
 125. Reidun Vik
 126. Svein Bjørberg
 127. Mattie Lucie Arentz
 128. Arne Medlien
 129. Birgitte Skjerve
 130. Petter Dragvold
 131. Eskild Mo Rognes
 132. Atle Geving
 133. Anna Almqvist
 134. Øystein Aurlien
 135. Per Nordahl
 136. Ragnar Joakim Nese
 137. Dima Prisikar
 138. Carsten Schuerhoff
 139. Ingvild Kilen Rørholt
 140. Oskar Aalde
 141. Mario Vahos
 142. Helene Lund-Johansen
 143. Robert Eriksen
 144. Philip Dammen
 145. Kaja Melbye
 146. Ingrid Sletten
 147. Heidi Wang

Er du en pådriver?

Er du en Pådriver som kan bidra med tid og kompetanse fremover?

Bli med på å skape en bevegelse hvor handlekraftige folk med ulik bakgrunn samarbeider på tvers av fag, bransje og sektor.

Bli med!