Pådriver

Liste over alle Pådrivere

Forprosjekt Pådriv

Pådrivernes kunnskap og kompetanse benyttes til å utvikle, forbedre og forsterke de prosjektideer som kommer inn til Pådriv.

Er du en pådriver?

Er du en Pådriver som kan bidra med tid og kompetanse fremover?

Bli med på å skape en bevegelse hvor handlekraftige folk med ulik bakgrunn samarbeider på tvers av fag, bransje og sektor.

Bli med!

Over 150 Pådrivere sørger for at aktivitetene i Pådriv får innhold og retning. Pådrivernes kunnskap og kompetanse benyttes til å utvikle, forbedre og forsterke de prosjektideer som kommer inn til Pådriv. Pådrivere kan også delta i annet dugnadsarbeid for eksempel bidra i planlegging og gjennomføring av arrangement, holde presentasjoner eller oppdatere nettsider. Som Pådriver får du tilbud om å delta på ulike arrangement. Følg med på våre nettsider og Facebook.

Blir du med? Meld deg på her.

 1. Ole Pedersen
 2. Michel Wolfstim
 3. Siri Mittet
 4. Knut Halvor Hansen
 5. Vikki Johansen
 6. Axel Bentsen
 7. Ane Mari Aakernes
 8. Andres DSilva
 9. Lars Michael Hektoen
 10. Ola Skar
 11. Katerina Eriksen
 12. Isabel Seifert-Dähnn
 13. Erlend Hanssen Sjåvik
 14. Oskar Blakstad
 15. Beret Aspaas
 16. Line Barkved
 17. Ingvil Aarholt Hegna
 18. Bente Brunsgård
 19. Karin Lindgård
 20. Eli Haugerud
 21. Chris McCormick
 22. Marius Andresen
 23. János Kolostyák
 24. Alex Moltzau
 25. Hans Kåre Flø
 26. Siri Warren
 27. Øivind Gunnufsen
 28. Thomas Berman
 29. Henning Lunde
 30. Magnus Humle
 31. Hege Horsberg
 32. Andrea Nylund
 33. Tor Inge Hjemdal
 34. Aasmund Bunkholt
 35. Inge Grini
 36. Kjerstin Bjerka
 37. Vidar Pederstad
 38. Zinnia Gjengstø
 39. Camilla Dukefos
 40. Inger Marie Ommedal
 41. Margrethe Valler
 42. Nikolai Løyning
 43. Astrid Kjellevold
 44. Nadine Holzheimer
 45. Thor Frøystad
 46. Kalina Toneff
 47. Camilla Moneta
 48. Åse Karin Meland
 49. Lindsay Kupferstein
 50. Gudjon Hallvardsson
 51. Olav Madland
 52. Rune Larsen
 53. Francis D’Silva
 54. Erik Munkelien
 55. Sara Ambjørndalen
 56. Tuva Eide
 57. Agathe Daae-Qvale
 58. Eirik Willyson
 59. Jinn-Merethe Jansen
 60. Susanne Ringdal
 61. Nina Østgaard
 62. Hodan Ahmed
 63. Abel Crawford
 64. Christian Middelthon
 65. Marie Harbo Dahle
 66. Sandra S. Skretting
 67. Håkon Iversen
 68. Cathrine Skar
 69. Kari Anne Solfjeld Eid
 70. Thorbjørn Sele
 71. Elisabeth Erlandsen
 72. Gaute Hagerup
 73. Erik Eide
 74. Ragnhild Olaussen
 75. Tom Gabriel Johansen
 76. Kjetil Kristensen
 77. Anne Dubrau
 78. Lene Lad Johansen
 79. Stina Låstad
 80. Mathilde Blichfeldt Mjønes
 81. Lars-Martin Berglund
 82. Thale Andresen
 83. Anne Berit Mong-Haug
 84. Anne Solgaard
 85. Laura Marano
 86. Eric Haidara
 87. Silje Bareksten
 88. Nina Kristin Amdahl
 89. Anne-Rita Andal
 90. Haakon Hals
 91. Camilla Coward
 92. Anders Hov
 93. Kari Janne Stene
 94. Jan Mario Martone
 95. Mari Hovden
 96. Gunn M B Hill
 97. Thomas Evensen
 98. Heidi Lundbakk
 99. Jo Deketelaere
 100. Hannah Berg
 101. Hanne Fjeldstad
 102. Werner Anderson
 103. Ginta Solyte
 104. Guri Hummelsund
 105. Hege Grande Fjellbirkeland
 106. Tonje Frydenlund
 107. Christine Frantzen
 108. Peter S. Gulbrandsen
 109. Dagny Thurmann-Moe
 110. Ådne Sekkelsten
 111. Andreas Kjensli Knudsen
 112. Madelene Skog
 113. Lars Söderström
 114. Ida Stenbråten Harildstad
 115. Sidsel Andersen
 116. Lene Hodge
 117. Erle Kristvik
 118. Laila Marie Bendiksen
 119. Antony Martel
 120. Robert Wright
 121. Reidun Vik
 122. Svein Bjørberg
 123. Mattie Lucie Arentz
 124. Arne Medlien
 125. Birgitte Skjerve
 126. Petter Dragvold
 127. Eskild Mo Rognes
 128. Atle Geving
 129. Anna Almqvist
 130. Øystein Aurlien
 131. Per Nordahl
 132. Ragnar Joakim Nese
 133. Dima Prisikar
 134. Carsten Schuerhoff
 135. Ingvild Kilen Rørholt
 136. Oskar Aalde
 137. Mario Vahos
 138. Helene Lund-Johansen
 139. Robert Eriksen
 140. Philip Dammen
 141. Kaja Melbye
 142. Ingrid Sletten
 143. Heidi Wang
 144. Marianne Solberg
 145. Heinke Foertsch
 146. Venera Beqiri
 147. Andreas Fætten
 148. Angelica Kveen
 149. Kjell Inge Svendsen
 150. Elin Hoff Johansen
 151. Eidar Grande Vollan
 152. Susanne Røgler
 153. Hege Roksand
 154. Mari Lie Venjum

Er du en pådriver?

Er du en Pådriver som kan bidra med tid og kompetanse fremover?

Bli med på å skape en bevegelse hvor handlekraftige folk med ulik bakgrunn samarbeider på tvers av fag, bransje og sektor.

Bli med!