Partner

Grønn Byggallianse: I fremtiden er bærekraft selvsagt

Samarbeid er nøkkelen for omstilling. Vi har en stor jobb foran oss – og vi må få opp farten. Endring skjer ikke alene, et annet sted, av noen andre eller til en annen tid. Det skjer nå.

Bli Partner?

Pådriv organiseres og drives som en forening, hvor Partnerne er å anse som nettverkseiere.

Mer om partnerskap

Bygg- og eiendomssektoren er en avgjørende pådriver for bærekraftig omstilling og god byutvikling.

 • – I fremtiden vil bærekraft være det selvfølgelige valget. Sammen med våre medlemmer får vi bygg- og eiendomssektoren dit, sier utviklingssjef i Grønn Byggallianse Anders Nohre-Walldén.

Grønn Byggallianse har nær 300 medlemmer fra hele verdikjeden i bygg- og eiendomssektoren, og representerer blant annet rundt 1/3 av all næringseiendom i Norge. Organisasjonen skaper nettverk, deler erfaring og kunnskap, driver frem innovasjon og løfter frem gode eksempler.

– Vi jobber også med myndigheter og andre for å få gode rammebetingelser for bærekraft, og vi utvikler og tilbyr verktøy og sertifiseringsordninger for bærekraft.

Det gjør Grønn Byggallianse til en naturlig partner i Pådriv.

 • – Samarbeid er nøkkelen for omstilling. Vi har en stor jobb foran oss – og vi må få opp farten. Endring skjer ikke alene, et annet sted, av noen andre eller til en annen tid. Det skjer nå. Pådriv går fra ord til handling, nedenfra og opp, sier Nohre-Walldén.

– Gjennom engasjementet i Pådriv møter Grønn Byggallianse de som vil, men som vi ikke nødvendigvis vanligvis møter, forteller han.

 • Der får vi testet ut våre og medlemmers ideer. Ferd testet for eksempel i en Pådriv-frokost hos oss hvordan Petersborghuset kan utvikles for å gi noe tilbake til Ensjøbyen. Frokosten resulterte i konkrete ideer, som Ferd nå jobber videre med. – Pådriv-nettverket gir våre medlemmer en mulighet til å få umiddelbare tilbakemeldinger, og nye ideer til løsninger, sier Nohre-Walldén.

10 kvalitetsprinsipper for bærekraftige bygg og områder

Med 10 kvalitetsprinsipper for bærekraftige bygg og områder i verktøykassa, vil Grønn Byggallianse være med å skape en inkluderende, grønn og lønnsom byutvikling.

 • Kunnskapen og erfaringene med bærekraftige bygg og områder er omfattende. De 10 prinsippene viser vei for hva man skal tenke på når man skal bygge eller etterspørre bærekraftige bygg og områder, forteller Nohre-Walldén.

Bærekraftige bygg og områder må sikre funksjonalitet og gode brukerkvaliteter, sikre avkastning for eier i framtidens marked og samtidig nå våre internasjonale og nasjonale miljømål.

Både byggherrer, boligkjøpere og leietakere, planleggere, myndigheter og bransjeorganisasjoner kan ha glede og nytte av prinsippene, som er utviklet i samarbeid med Bygg21.

Kvalitetsprinsippene 

Gode bygg og områder:

 1. Stimulerer til kontakt, aktivitet og opplevelser
 2. Gir gode lysforhold og utsyn
 3. Gir god luftkvalitet og lav støybelastning
 4. Ivaretar sikkerhet
 5. Ivaretar god tilgjengelighet til og på stedet
 6. Har lang levetid
 7. Gir smart utnyttelse av arealene
 8. Utnytter energien godt
 9. Er bygget med god ressursutnyttelse og lave klimagassutslipp
 10. Gir lave drifts- og vedlikeholdskostnader

Bærekraftige steder

Grønn Byggallianse har også laget en veileder for bærekraftig stedsutvikling, sammen med Norsk Eiendom. Veilederen bygger på kvalitetsprinsippene og er et godt sted å starte når man jobber med stedsutvikling.

 

Foto: Werner Anderson

Bli Partner?

Pådriv organiseres og drives inntil videre som et prosjekt, hvor Partnerne er å anse som prosjekteiere.

Mer om partnerskap