Partner

OBOS Nye Hjem og Selvaag Bolig styrker Pådriv i Hovinbyen.

Betabyen

I løpet av de siste månedene har både OBOS Nye Hjem og Selvaag Bolig blitt godkjent som nye partnere i Pådriv. De styrker Pådriv på hver sin måte, og har allerede engasjert seg i flere prosjekter og initiativ.

Bli Partner?

Pådriv organiseres og drives som en forening, hvor Partnerne er å anse som nettverkseiere.

Mer om partnerskap

Pådriv i Hovinbyen er organisert som en idéell forening hvor alle partnere (medlemmer) er likeverdige. Sammen med over 230 Pådrivere (privatpersoner) skaper vi større rom for åpen innovasjon ved å bygge tillit mellom folk på tvers av dagens siloorganisering. 

I løpet av de siste månedene har både OBOS Nye Hjem og Selvaag Bolig blitt godkjent som nye partnere i Pådriv. De styrker Pådriv på hver sin måte, og har allerede engasjert seg i flere prosjekter og initiativ. 

OBOS har i flere år fått verdi av Pådriv, blant annet gjennom utviklingen av Vollebekk Fabrikker, og ønsker nå å bruke ressursene og nettverket som finnes i Pådriv til å utforske og utvikle seg som byutviklingsaktør, samt bidra til en bærekraftig utvikling av Hovinbyen spesielt og byer generelt.

“OBOS har flere store utbyggingsprosjekter i Hovinbyen bl.a. på Ensjø, Løren, Ulven og Vollebekk, og vi ønsker å være en pådriver for at områdene oppleves som inkluderende, grønne og lønnsomme. Vi er alltid på jakt etter de nye ideene og satser blant annet på OBOS Living Lab og Construction City for å stimulere til innovasjon og bransjesamarbeid. Pådriv oppleves som et unikt supplement for å arbeide med problemløsning, samhandling og erfaringsutveksling mellom ulike aktører, og skape synergier på tvers av bransjer”. 

Kristine Glomsaker, Prosjektleder OBOS Living Lab

Selvaag Bolig har blitt partner i Pådriv for å bidra til mer forutsigbarhet i reguleringer og tekniske krav til det som bygges. De ønsker også å utvikle felles prosjekter med fokus på å redusere klimagassutslipp fra den kommende byutviklingen. 

Selvaag Bolig har under lang tid jobbet med by- og boligutvikling innom Hovinbyen gjennom transformasjonen av både Løren og Ensjø. Vårt neste store satsningsområde er rundt Bjerke Travbane. De rundt 1500 boligene med tilhørende private og offentlige rom blir vårt hittil mest ambisiøse satsing med hensyn til klima- og miljøvennlig områdeutvikling. Pådriv er et spennende forum med en god miks av grunneiere, etater, naboer, næringsdrivende og andre aktører i et mer uformelt format som kan bidra til løsninger for en mer bærekraftig byutvikling.”

Patrik Eriksson, Selvaag Bolig

Bli Partner?

Pådriv organiseres og drives inntil videre som et prosjekt, hvor Partnerne er å anse som prosjekteiere.

Mer om partnerskap