Prosjekt

New Water Ways

Pådriv utforsker hvordan nye former for innbyggerinvolvering kan gjøre Oslo bedre rustet mot styrtregn og store nedbørsmengder.

Har du et prosjekt?

Prosjektet du jobber med kan søke om å få hjelp av nettverket. Enten du er partner allerede, gründer, fra privat næringsliv eller offentlig aktør, nettverket kan bidra!

Meld inn prosjekt

Fokusområde Pådriv: Byens tåleevne

Prosjektinfo

New Water Ways er et 4-årig forskningsprosjekt (2017-2021) som forsker på innovative tilnærminger til hvordan Oslo og andre nordiske byer kan fremme klimatilpasset overvannshåndtering. Pådriv er samarbeidspartner i prosjektet, og har ansvaret for å utforske hvilke effekter det kan ha å involvere innbyggerne i å designe, forbedre og etablere overvannsløsninger i etablert bebyggelse i Oslo. Det undersøkes hvordan det kan gjøres og hva som er viktige fremmere og hemmere for god innbyggerinvolvering. Blant annet har vi samarbeidet med Teglverket skole på Hasle om hvordan skoleelever og ansatte, sammen med nærmiljøet rundt, kan utvikle en “overvannsvennlig pollinatoroase” ved skolen.

Nøkkelaktører: NIVA, Vann-og avløpsetaten i Oslo kommune, SoCentral, Norges Forskningsråd og Pådriv.

Mer informasjon: Newwaterways.no

Kontakt: Håkon Iversen (hakon@socentral.no) eller Kjetil Kristensen (kjetil@socentral.no)