Prosjekt

Arena for massehåndtering

Foto- NGI

En rekke aktører har gått sammen for å starte nye og innovative pilotprosjekter innen sirkulær massehåndtering.

Har du et prosjekt?

Prosjektet du jobber med kan søke om å få hjelp av nettverket. Enten du er partner allerede, gründer, fra privat næringsliv eller offentlig aktør, nettverket kan bidra!

Meld inn prosjekt

Fokusområde Pådriv: Byens tåleevne

Bakgrunnsinfo

Når vi bygger byen vår graver vi opp store mengder stein og andre masser. I dag fjernes disse massene med store dieseldrevne lastebiler til deponier utenfor byen, i stedet for å gjenbruke så mye som mulig. Klimagassutslippene er store. Vi må gjøre noe med det nå. I 2019 begynte vi med en serie av samlinger og utviklet konkrete idéer til pilotprosjekter. Hovinbyen, Norges største byutviklingsområde, danner utgangspunkt for pilotprosjektene, men løsningene som utvikles vil være like relevant i andre byer og byområder. I 2021 starter de første pilotprosjektene opp, og arenasamlingene fortsetter.

Mer informasjon: Artikkel om arenaen og åpen ressursmappe for arenadeltakerne

Nøkkelaktører: Norges Geotekniske institutt (NGI), Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA), Klimaetaten (Oslo kommune), Plan- og bygningsetaten (Oslo kommune), Ecoloop og Pådriv

Kontakt: Meld deg på epostlisten for invitasjoner og oppdateringer

Marie Harbo Dahle, marie@paadriv.no eller Håkon Iversen, hakon@paadriv.no