Prosjekt

Bier, blomster og folk i samspill

ByBi

ByBi skaper bærekraftig biologisk mangfold i byer.
Der biene trives, trives også menneskene og naturen!

Har du et prosjekt?

Prosjektet du jobber med kan søke om å få hjelp av nettverket. Enten du er partner allerede, gründer, fra privat næringsliv eller offentlig aktør, nettverket kan bidra!

Meld inn prosjekt

Hvem som står bak

ByBi birøkterlag

Behovet

ByBi samarbeider med ekspertene, biene, i å bidra til å øke et giftfritt biologisk mangfold i Oslo. Utfordringen nå er i særdeleshet på tak. På verdens tak rulles det ut grønne matter i et raskt tempo. Mange, dvs de fleste, er monokulturer, dvs økologiske ørkener som ikke bidrar til det skrikende behovet for bevaring av biomangfold, men heller øker problemet.

Løsningen

Bygge opp gode leveområder for Oslos minste innbyggere, biene. Dvs bygge opp pollinatorvennlige landskap. Biene trenger et rikt sunt matfat med variert kost, dvs et økt giftfritt biologisk mangfold. ByBi er spesielt opptatt av at byens tak. Og vi jobber med integrasjon av folk som trenger arbeidstrening, i samarbeid med Jobb34 og Frelsesarmèen.

Kontakt

Camilla Brox Flodin, prosjektleder
camilla@bybi.no
http://bybi.no/