Prosjekt

Tomme fabrikker for nye ideer

Bruk av midlertidige lokaler, satsing på sirkulær økonomi og eksperimentering kan gi ringvirkning til andre deler i Norge og verden.

Har du et prosjekt?

Prosjektet du jobber med kan søke om å få hjelp av nettverket. Enten du er partner allerede, gründer, fra privat næringsliv eller offentlig aktør, nettverket kan bidra!

Meld inn prosjekt

Vollebekk som inspirasjon

I dag domineres Vollebekk av industri, lager og byggeplasser. Litt lengre tilbake i tiden var Vollebekk «ute på landet» og jorden ble blant annet brukt til dyrking. Det nye Vollebekk skal forhåpentligvis klare å fange opp historien og samtidig gi beboerne bokvalitet. Altså bra boliger, lokale arbeidsplasser og grønne pletter som kanskje til og med kan tilby dyrking av mat.

–  Vi ønsker at det nye Vollebekk som nå utvikles vokser organisk i tett samarbeid med de som bor her, sier Ellen Pande-Rolfsen, prosjektleder i Bydel Bjerke. –  Det er viktig at innbyggerne får være med å forme byene. Dette er vi ikke alltid like gode på i Norge. Vi håper derfor at det arbeidet vi gjør her på kan være både læring og inspirasjon til andre byer.

Bruk av tomme lokaler

–  Måten vi bruker midlertidige lokaler, satser på sirkulærøkonomi og åpner for eksperimentering håper jeg skal gi ringvirkning til andre deler i Norge og verden, sier Ragnhild Olaussen, Programleder nærmiljø i Bydel Bjerke.

Vollebekk er sammen med flere andre områder i Oslo del av et europeisk prosjekt, Urbact, som hjelper byer å finne pragmatiske løsninger som integrerer økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft i byplanleggingen.

Vollebekk fabrikker er en slik pragmatisk satsing. Det er et prosjekt hvor man har tatt i bruk noen av de tomme lokalene på det gamle industriområdet som grenser til Brobekkveien, Lunden, Østre Aker vei og Risløkka. Obos og Aspelin Ramm har stilt de tomme fabrikkene til disposisjon fra mars 2018 til slutten av 2020. Noen lokaler kan til og med brukes i to år. Denne midlertidige bruken av lokaler åpner muligheter for å skape nytt næringsliv og nye arbeidsplasser på Vollebekk.

Stadig flere får opp øynene for bruken av midlertidig bruk av tomme lokaler. Bruker man disse riktig, det vil si tilbyr rimelige lokaler kombinert med rådgivning og annen støtte, så kan lokalene eksempelvis fungere som inkubatorer for nytt næringsliv. Og det er akkurat det de fire partnere – Bydel Bjerke, Pådriv, OBOS og Aspelin Ramm – ønsker å få til med Vollebekk fabrikker.

Sirkulærøkonomi og nærmiljø

Gjenbruk er det forretningsmessige stikkordet: Tanken er at den sirkulære økonomien skal gi gevinst, både i form av lønnsomhet, arbeidsplasser og lokalsamfunn. Det er mellom 35-45 grønne og sosiale entreprenører, frivillige organisasjoner og ildsjeler fra nabolaget som deler plassen på flere etasjer.   Lokalene huser alt fra reparasjon av sykler, klær, til dyrking av sopp på kaffesump og lokale musikere og kunstnere.

–  Det er en kollektiv arbeidsplass, der alle jobber med sine ideer, og samtidig vokser enda raskere gjennom samarbeid og samskaping på tvers av bransjer, og ved å jobbe ved siden av hverandre, sier fabrikksjef Anne Dubrau.

Lokalbefolkningen skal inviteres med

–  Vi skaper kun forandring når vi har gjort en tydelig impact for nærmiljøet. Menneskene som bor rundt oss får nye møteplasser, kursing og inspirasjon, og entreprenørene for testet tjenestene eller produktene sine på fremtidige kunder. Det er vinn vinn, for alle. Særlig fordi felleskap og deling er våre nøkkelbegreper. Vollebekk Fabrikker ønsker å være aktiv i å modne området, å aktivisere nabolaget, være nettverksbygger og fasilitator for nye ideer og løsninger, samt bygge opp et lokalt næringsliv innenfor sirkulærøkonomi.

Målet er at flere av leietakerne i Vollebekk fabrikker kan flytte sin virksomhet til de nye næringslokalene som bygges, eller at de blir en del av nærmiljøet på andre måter.

–  Vi ønsker at det gode samarbeidet mellom innbyggerne og bydelen skal være et forbildeprosjekt. Vollebekk fabrikker er en viktig del av dette. Måten vi bruker midlertidige lokaler, satser på sirkulærøkonomi og åpner for eksperimentering håper jeg skal gi ringvirkning til andre deler i Norge og verden, sier Ragnhild Olaussen.

–  Pådriv er helt riktig navn på nettverket. Det å være en del av Pådriv innebærer at vi jobber raskere og at ting skjer, avslutter Olaussen.

   

Mer informasjon: www.vollebekkfabrikker.no, Facebook, Instagram

Foto bannerbilde: Werner Anderson

Foto i tekst: Geir Anders Rybakken Ørslien