Prosjekt

Gamle fabrikker for nye ideer

Vollebekk fabrikker

Bruk av midlertidige lokaler, satsing på sirkulær økonomi og eksperimentering kan gi ringvirkning til andre deler i Norge og verden.

Har du et prosjekt?

Prosjektet du jobber med kan søke om å få hjelp av nettverket. Enten du er partner allerede, gründer, fra privat næringsliv eller offentlig aktør, nettverket kan bidra!

Meld inn prosjekt

I dag domineres Vollebekk av industri, lager og butikker. Litt lengre tilbake i tiden var Vollebekk «ute på landet» og jorden ble blant annet brukt til dyrking. Det nye Vollebekk skal forhåpentligvis klare å fange opp historien til Vollebekk og samtidig gi beboerne bokvalitet. Altså bra boliger, lokale arbeidsplasser og grønne pletter som kanskje til og med kan tilby dyrking av mat.

«Vi ønsker at det nye Vollebekk som nå utvikles vokser organisk i tett samarbeid med de som bor her», sier Ellen Pande-Rolfsen prosjektleder i Bydel Bjerke. «Det er viktig at innbyggene får være med å forme byene. Dette er vi ikke alltid like gode til i Norge. Vi håper derfor at det arbeid vi gjør her i Vollebekk kan være både læring og inspirasjon til andre byer.»

«Måten vi bruker midlertidige lokaler, satser på sirkulær økonomi og åpner for eksperimentering håper jeg skal gi ringvirkning til andre deler i Norge og verden», sier Ragnhild Olaussen, Programleder nærmiljø i Bydel Bjerke.

Vollebekk er sammen med flere andre områder i Oslo del av et europeisk prosjekt, Urbact, som hjelper byer å finne pragmatiske løsninger som integrerer økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft i byplanleggingen.

Vollebekk fabrikker er en slik pragmatisk satsing. Det er et prosjekt hvor man har tatt i bruk noen av de tomme lokalene på det gamle industriområdet som grenser til Brobekkveien, Lunden, Østre Aker vei og Risløkka. Obos og Aspelin Ramm har stilt de tomme fabrikkene til disposisjon i ett år. Noen lokaler kan til og med brukes i to år. Denne midlertidige bruken av lokaler åpner mulighet for å skape nytt næringsliv og nye arbeidsplasser i Vollebekk.

Stadig flere får opp øynene for bruken av midlertidig bruk av tomme lokaler. Bruker man disser riktig, det vil si tilbyr rimelige lokaler kombinert med rådgivning og annen støtte, så kan lokalene fungere som en inkubator for nytt næringsliv. Og det er akkurat det Bydel Bjerke ønsker å få til med Vollebekk fabrikker.

Gjenbruk er det forretningsmessige stikkordet: Tanken er at den sirkulære økonomien skal gi gevinst, både i form av lønnsomhet, arbeidsplasser og lokalsamfunn. De første leietakerne er allerede på plass. Lokalene skal huse alt fra reparasjon av sykler og klær til dyrking av sopp på kaffesump. Og lokalbefolkningen skal inviteres med. Sykkelkurs, sy-kurs eller hjelp til å få reparert sine klær.

Bydel Bjerke og Pådriv har inngått et partnerskap for å utvikle Vollebekk fabrikker.

«Pådriv er helt riktig navn på nettverket», sier Ragnhild Olaussen, Programleder nærmiljø i Bydel Bjerke. «Det å være en del av Pådriv innebærer at vi jobber raskere og at ting skjer.»

«Som en del av Groruddalssatsingen har vi et eget delprogram for nærmiljø, og satser særlig på Linderud og Vollebekk. Satsingen har gitt oss ekstra økonomiske ressurser og mulighet for å sette i gang prosjekt som Vollebekk fabrikker. Pådriv har i tillegg gitt oss et nettverk av engasjerte og kunnskapsrike ressurspersoner som bidrar både med strategisk tenking, ide´-utvikling og leietakere.», sier Olaussen.

Målet er at flere av leietakerne i Vollebekk fabrikker kan flytte sin virksomhet til de nye næringslokalene som bygges.

«Vi ønsker at det gode samarbeidet mellom innbyggene og bydelen skal være et forbildeprosjekt. Vollebekk fabrikker er en viktig del av dette. Måten vi bruker midlertidige lokaler, satser på sirkulær økonomi og åpner for eksperimentering håper jeg skal gi ringvirkning til andre deler i Norge og verden.»