Prosjekt

Innovasjonsdistrikt Hovinbyen

Flere partnere går sammen om å løfte frem området med utgangspunkt i sirkulærøkonomi og i å utvikle området som en test- og demonstrasjonsarena for bærekraftig byutvikling.

Har du et prosjekt?

Prosjektet du jobber med kan søke om å få hjelp av nettverket. Enten du er partner allerede, gründer, fra privat næringsliv eller offentlig aktør, nettverket kan bidra!

Meld inn prosjekt

Fokusområde Pådriv: Reduserte klimautslipp, sirkulær produksjon i by og sosial infrastruktur

Bakgrunnsinfo

Innovasjonsdistrikt Hovinbyen er en del av satsingen på innovasjonsdistrikter i Campus Oslo – strategi for utvikling av kunnskapshovedstaden, som ble vedtatt av Oslo bystyre i februar 2019. Et hovedgrep er å se by-, kunnskaps- og næringsutvikling i tettere sammenheng enn før. Oslo kommune, Pådriv, Construction City, Oxer eiendom, Norsk Gjenvinning, Kuben Yrkesarena, Steen & Strøm og Obos Bolig Ulven utgjør styringsgruppen for Innovasjonsdistrikt Hovinbyen, som har betydelige ambisjoner for prosjektet. Prosjektleder starter senhøst 2020.

Nøkkelaktører: Oslo Kommune, Pådriv, Construction City, Oxer eiendom, Norsk Gjenvinning, Kuben yrkesarena, Steen & Strøm, Obos Bolig Ulven

Mer info/bakgrunn: Campus Oslo strategi

Kontakt: Stina Låstad, stina@paadriv.no eller Elin Schjenken Halvorsen, elin@innovasjonsdistrikthovinbyen.no