Prosjekt

Nabolagshuset Petersborg

Tester drifts- og samarbeidsmodell for nabolagshus i nytt byområde.

Har du et prosjekt?

Prosjektet du jobber med kan søke om å få hjelp av nettverket. Enten du er partner allerede, gründer, fra privat næringsliv eller offentlig aktør, nettverket kan bidra!

Meld inn prosjekt

Vi ønsker å utvikle en driftsmodell som andre utbyggere kan kopiere. Thorbjørn Barrett Sele, Ferd Eiendom

Fokusområde Pådriv: Sosial infrastruktur

Bakgrunnsinfo

Nabolagshuset Petersborg har som mål å bli Ensjøs mest levende møteplass for nærmiljøet, med ulike aktiviteter og tilbud for naboene i området. Huset er prioritert for barn og unge. I et stort område som opplever ekspansiv byutvikling og utbygging, er det få møteplasser, aktiviteter og tilbud. Nabolagshuset Petersborg har derfor en visjon om å kunne være med å bygge nærmiljøet sammen med sine naboer. Vi håper at det å være et knutepunkt hvor mennesker får møte hverandre vil bidra til at folk får eierskap til sitt nærmiljø, samt at det vil forhindre ensomhet og virke forebyggende.

Nabolagshuset, Petersborg er et samarbeidsprosjekt mellom Ferd Eiendom og et utvalg sameier på Ensjø, men husets primære målgruppe er hele Ensjøs befolkning. Det var Ferd Eiendom som tok initiativ til prosjektet, et resultat av en stedsanalyse av området hvor det kom tydelig frem at folk savnet møteplasser og da spesielt et stort behov for tilbud til barn og unge.

Mer informasjon: Facebook, Hjemmeside

Nøkkelaktører: Ferd Eiendom, Kirkens Bymisjon

Kontakt: Tonje Bjørvig Jørgensen, nabolagshusetpetersborg@gmail.com