Prosjekt

Ombruk av byggematerialer fra byggeplass

Resirqel skaper en ny markedsplass for ombruk av byggematerialer.

Har du et prosjekt?

Prosjektet du jobber med kan søke om å få hjelp av nettverket. Enten du er partner allerede, gründer, fra privat næringsliv eller offentlig aktør, nettverket kan bidra!

Meld inn prosjekt

Hvem som står bak

Resirqel AS

Behovet

Avfall fra Bygg- og anleggsnæringen utgjør en av de størst avfallsstrømmene (23 %) av en total mengde på 11,1 millioner tonn avfall i Norge i 2015. Bransjen har blitt flinke til å sortere avfallet i ulike fraksjoner, likevel går det videre til material- og varmegjenvinning samt deponering. Ombruk har det vært lite fokus på, men regnes som et bedre alternativ i avfallshierarkiet/-pyramiden.  

Ombruk har vært lite utbredt i praksis i bransjen, men det er flere fagpersoner som jobber for å få dette på agendaen. For bransjen selv (på byggeplass) er det er en rekke praktiske hindre for ombruk, som stadig innskjerping av tekniske krav, høyt fokus på resirkulering, billig å kaste, kostnadskrevende å administrere redistribusjon, begrenset med plass på byggeplass, ikke et etablert marked m.v.

Løsningen

Ombruk er en naturlig del av fremtiden til bygg- og anleggsbransjen.

Resirqel har de siste to årene testet konseptet ut i praksis på et utvalg av byggeplassene til en av våre samarbeidspartnere. Med registrert, uniformert mannskap har vi vært fysisk tilstede på byggeprosjekter, og kartlagt, ekstrahert og dokumentert ovenfor prosjektledelsen hvilke fraksjoner, produkter og mengder som er tatt ut til ombruksformål. Dette er materialer som ellers ville gått til material- eller varmegjenvinning (eller deponering). Resirqel vil nå søke å skalere opp driften, samt se på utvidelse med egen markedsplass for ombruk og desentral lagring av ombruksmaterialer på byggeplass, for å søke å omsette deler direkte fra byggeplass.

Resirqel vil i første omgang ta tak i ombruk av nye overskuddsmaterialer fra byggeplass. Senere er ambisjonen og også kunne legge til rette for ombruk av elementer fra eksisterende bygg som skal rives, rehabiliteres e.l. 

Kontakt

Martin S. Eid eller Olav Westgaard Sunde
martin@resirqel.no, olav@resirqel.no
www.resirqel.no