Prosjekt

Østre Aker kirke – urban dyrking

Ulike fagmiljøer og lokale drivkrefter jobber for å åpne opp Østre Aker kirke og det grønne området rundt – for nærmiljøet og for flerbruk.

Har du et prosjekt?

Prosjektet du jobber med kan søke om å få hjelp av nettverket. Enten du er partner allerede, gründer, fra privat næringsliv eller offentlig aktør, nettverket kan bidra!

Meld inn prosjekt

“I et mangfoldig nærmiljø er det plass og muligheter til alle”. 

Fokusområde Pådriv: Sosial infrastruktur

Bakgrunnsinfo

Østre Aker kirke og området rundt skal åpnes for flere og for flerbruk. Det skal være både et kristent og religiøst sted, samt livssynsåpent: Det skal invitere og legge til rette for møter på tvers av generasjoner og innbyggere med ulik kulturell bakgrunn. Stedet vil utfordre til å verne om det biologiske mangfoldet og utviklingen av stedet skal bygge på de lokale behovene og mulighetene. Det er et premiss å jobbe for at aktiviteten har lokal forankring i nærmiljøet. Pådriv hadde ansvar for å samle krefter tidlig i prosjektet og fungerer nå som en støtte for menighetens videre arbeid. Det er arrangert flere samlinger og engasjementet har vært stort. 

Ideene det jobbes videre med:

  1. Urbant landbruk ved Østre Aker kirke
    1. – nærmiljøhage
    2. – planteskole
  2. Menighetshus for nærmiljøet

Nøkkelaktører: Østre Aker og Haugerud menighet, Kirkelig fellesråd i Oslo, bydel Alna og bydel Bjerke, Pådriv*

Mer informasjon om prosjektet: sak om prosjektet Felles målbilde, første samling, testfase, digital samling

Kontakt: Carsten Schuerhoff, cs544@kirken.no

*Det er over 50 Pådrivere og virksomheter som har vært involvert i samlinger, befaringer, møter og testprosjekter siden oppstart av prosjektet mars 2019.

FOTO: KJETIL REE CC ATTRIBUTION SHAREALIKE 3.0