Prosjekt

Østre Aker kirke

Pådriv og Østre Aker og Haugerud menighet har satt i gang et utviklingsarbeid for å få til at området rundt Østre Aker kirke tas i bruk av flere og for flerbruk.

Har du et prosjekt?

Prosjektet du jobber med kan søke om å få hjelp av nettverket. Enten du er partner allerede, gründer, fra privat næringsliv eller offentlig aktør, nettverket kan bidra!

Meld inn prosjekt

Østre Aker kirke og området rundt skal åpnes for flere og for flerbruk. Det skal være både et kristent og religiøst sted, samt livssynsåpent: Det skal invitere og legge til rette for møter på tvers av generasjoner og innbyggere med ulik kulturell bakgrunn. Stedet vil utfordre til å verne om det biologiske mangfoldet og utviklingen av stedet skal bygge på de lokale behovene og mulighetene. Stedet skal vise: I et mangfoldig nærmiljø er det plass og muligheter til alle.

  • Her er det flere muligheter, og det finnes et hus (dagens Menighetshus) ved siden av kirken som bør brukes oftere og av flere. Samtidig er det en stor, vill og grønn lunge som ønsker å bli brukt. Kan den brukes til å verne om biomangfold, være et område for dyrking og samtidig være for rekreasjon?
  • Hva vil du at et felleshus på Ulven skal romme?
  • Hvordan kan vi lage en nærmiljøhage der vi sammen undersøker mulighetene for urban dyrking?
  • Hva drømmer du om å få til på Ulven og Østre Aker?

Kom med innspill!

Hva vil du være med å starte her?
Hva vil du at nærmiljøet ditt skal romme?

Ta kontakt (cs544@kirken.no) med sokneprest Carsten Schuerhoff dersom du har noe konkret du vil gjøre..

Om initiativet

Pådriv og Østre Aker og Haugerud menighet har satt i gang et utviklingsarbeid for å få til at området tas i bruk av flere og for flerbruk.

Prosjektet har en kjernegruppe som inkluderer bydel Alna og Bjerke, samt kirkelig fellesråd i Oslo, og skal samarbeide med og involvere en bredde av aktører og enkeltmennesker/pådrivere. Prosjektet skal preges av høy grad av testing, læring og tilpasning for å kunne være et levende sted for nærmiljøet både på kort og lang sikt. Prosjektet vil sikre at alt som skapes skal være åpent og deles og kan være til etterfølgelse for andre.

 

Foto: Kjetil Ree CC Attribution ShareAlike 3.0