Prosjekt

Pådrivsenteret

En åpen arena hvor du, som innbygger, næringsliv, kommune og forskningsaktør kan utvikle og realisere ambisiøse idéer sammen med andre.

Har du et prosjekt?

Prosjektet du jobber med kan søke om å få hjelp av nettverket. Enten du er partner allerede, gründer, fra privat næringsliv eller offentlig aktør, nettverket kan bidra!

Meld inn prosjekt

“Jeg er en del av Pådrivsenteret fordi gode og bærekraftige løsninger som regel blir utviklet i samarbeid. Å arbeide fra et senter hvor alle er lidenskapelig opptatt av bærekraftig byutvikling er inspirerende. Dette fysiske stedet gjør det lettere å løfte hverandre opp og skape mer dialog.” Tessa, Klimaantropologen

Fokusområde Pådriv: Sosial infrastruktur

Bakgrunnsinfo

Vi tror Økernområdet kan bli verdens mest bærekraftige byområde, et sted hvor vi sammen forstår utfordringene og gjennom samarbeid finner løsninger som eliminerer klimautslipp, gir livskvalitet i verdensklasse og gjør økonomien robust og sirkulær. Vi har også stor tro på å teste ut ulike løsninger på veien. Derfor har vi etablert Pådrivsenteret; “en åpen arena hvor du, som innbygger, næringsliv, kommune og forskningsaktør kan utvikle og realisere ambisiøse idéer sammen med andre.” 

I løpet av sommeren og høsten 2020 har stadig flere leietakere flyttet inn og blitt en del av Pådrivsenteret. Les mer om hvem de er , og hvorfor de ønsker å være en del av senteret.

Nøkkelaktører: Oslo Pensjonsforsikring (partner), Newsec, Pådriv (bistand fra Bekk og Pådrivere i konseptutvikling)

Mer informasjon: Nettside Pådrivsenteret

Kontakt: Sandra S. Skretting (sandra@paadriv.no