Prosjekt

Produktive Breivoll

Hvordan kan vi få til produksjon, logistikk og transport side om side med kulturnæring og servicetilbud – og en byutvikling som handler om mer enn boligkvalitet, aktive fasader og mengden grøntarealer?

Har du et prosjekt?

Prosjektet du jobber med kan søke om å få hjelp av nettverket. Enten du er partner allerede, gründer, fra privat næringsliv eller offentlig aktør, nettverket kan bidra!

Meld inn prosjekt

Kan Breivoll bli et knutepunkt for sirkulær virksomhet? (Deltaker på verksted 2020)

Fokusområde Pådriv: Sirkulær produksjon i by

Bakgrunnsinfo

Prosjektet «Produktive Breivoll» har som mål å få lokale og nasjonale myndigheter til på nytt å ta stilling til etablering av en togstasjon på Breivoll, som en utløsende faktor for ambisiøs, bærekraftig og fremtidsrettet utvikling av området, hvor produksjon og industri kombineres med bolig og annen næringsutvikling. 

Pådriv har utviklet en prosjektskisse i dialog med utvalgte eiendomsaktører på Breivoll som danner grunnlag for arbeidet i prosjektet. Gjennom et visjonsnotat ønsker Pådriv å vise hva en togstasjon (kommunikasjonsknutepunkt) kan utløse av verdier i nærområdet, for private aktører, for Oslo kommune generelt og for andre lignende utviklingsområder i Europa. Visjonsnotatet blir ferdigstilt høsten 2020. 

Nøkkelaktører: Eiendomsspar, Løvenskiold, Nielco AS, Rodeløkken Maskinverksted & Jernstøperi AS, Oslo Nord og Pådriv

Mer informasjon om prosjektet finner du her: Visjonsnotat

Kontakt: Prosjektleder Arild Eriksen: arild@fragmentoslo.no Styreleder i Pådriv Aasmund Bunkholt: aasmund@paadriv.no