Prosjekt

Produktiv Boligby på Breivoll

Hvordan kan vi få til produksjon, logistikk og transport side om side med kulturnæring og servicetilbud – og en byutvikling som handler om mer enn boligkvalitet, aktive fasader og mengden grøntarealer?

Har du et prosjekt?

Prosjektet du jobber med kan søke om å få hjelp av nettverket. Enten du er partner allerede, gründer, fra privat næringsliv eller offentlig aktør, nettverket kan bidra!

Meld inn prosjekt

Kan Breivoll bli et knutepunkt for sirkulær virksomhet? (Deltaker på verksted 2020)

Fokusområde Pådriv: Sirkulær produksjon i by

Bakgrunnsinfo

Prosjektet «Produktive Breivoll» har som mål å få lokale og nasjonale myndigheter til på nytt å ta stilling til etablering av en togstasjon på Breivoll, som en utløsende faktor for ambisiøs, bærekraftig og fremtidsrettet utvikling av området, hvor produksjon og industri kombineres med bolig og annen næringsutvikling. 

Gjennom 2020 har Pådriv utviklet et visjonsnotat blant annet basert på innspill fra både lokale og nasjonale aktører. Fragment Oslo har ledet arbeidet på vegne av Pådriv.

Med visjonsnotatet «Produktiv Boligby» i hånd vil vi fremover utforske hvordan en slik visjon kan realiseres og om Breivoll er stedet hvor det kan skje. 

Støttespillere: Visjonsnotatet er utviklet med økonomisk støtte fra Eiendomsspar, Løvenskiold, Nielco AS, Rodeløkken Maskinverksted & Jernstøperi AS, Oslo Nord og Pådriv

Last ned visjonsnotatet: Visjonsnotat i PDF

Kontakt: Styreleder i Pådriv Aasmund Bunkholt, Prosjektleder Arild Eriksen, Fragment Oslo