Prosjekt

Sirkulær Ressurssentral

Vi skal utvikle og utløse et marked som er i utvikling, understøtte offentlige og private aktører, og fasilitere for økt sirkulær materialutnyttelse i miljørettede forbildeprosjekter, og gjøre ombruk allment og tilgjengelig også utover disse.

Har du et prosjekt?

Prosjektet du jobber med kan søke om å få hjelp av nettverket. Enten du er partner allerede, gründer, fra privat næringsliv eller offentlig aktør, nettverket kan bidra!

Meld inn prosjekt

Prosjektet skal etablere en sirkulær ressurssentral for Oslo og omegn med lager, kontorer, verksted og undervisnings- og konferanserom som et konkret tiltak for å innfri Norges klima- og miljøambisjoner.

Vi skal utvikle og utløse et marked som er i utvikling, understøtte offentlige og private aktører, og fasilitere for økt sirkulær materialutnyttelse i miljørettede forbildeprosjekter, og gjøre ombruk allment og tilgjengelig også utover disse.

Sirkulær Ressurssentral skal opprettes på Økern Torg i byggteltet Statsbygg benyttet i regjeringskvartalet. Teltet har en størrelse på ca. 4.500 m2

Hvordan bli en del av Sirkulær Ressurssentral?

Vi vil gjerne komme i kontakt med aktører som ønsker å ta del i utviklingen en sirkulær ressurssentral. Spesifikt er vi på utkikk etter følgende:

  • Strategiske samarbeidspartnere som ønsker å ta del i utviklingen av ressurssentralen
  • Leietakerne som ønsker å ta i bruk ressurssentralen som lagerplass for å øke ombruk i sine byggeprosjekter

Strategiske samarbeidspartnere er aktører som går inn som en utviklingspartner via faglige bidrag, og tidligfase utviklings- og driftsfinansiering. Strategiske partnere har et klart ønske om å realisere Sirkulær Ressurssentral både som en reell aktør i Oslo, men også som et eksempel som kan spres til resten av landet.

Leietakere er aktører som har materiale fra byggeprosjekter som de ønsker å ombruke enten i egne prosjekter eller tilrettelegge for at andre kan ombruke. Sirkulær Ressurssentral står for mellomlaging og administrasjon.

Meld din interesse til daglig leder, Håkon Iversen, på e-post eller 416 60 477