Prosjekt

Soppdyrking i kaffegrut

Gruten

Gruten dyrker østerssopp i kaffegrut. Østerssopp mycelet greier å ta nytte av næringen i kaffegrut og vokse på den.

Har du et prosjekt?

Prosjektet du jobber med kan søke om å få hjelp av nettverket. Enten du er partner allerede, gründer, fra privat næringsliv eller offentlig aktør, nettverket kan bidra!

Meld inn prosjekt

Hvem som står bak

Gruten AS

Behovet

Bruke organisk restmateriale til produksjon av mat (østerssopp). Skape verdier av noe som sees på som avfall. Vise frem sirkulær tankegang og innovative løsninger i praksis.

Løsningen

Bruke kaffegrut som substrat til å dyrke østerssopp i byen. Østerssopp mycelet greier å ta nytte av næringen i kaffegrut og vokse på den. Det beste er å bruke helt fersk kaffegrut i prosessen, og det finnes det masse av i en urban setting. Østerssopp kan dyrkes innendørs og vi ønsker å ta i bruk et kjellerlokale eller tilpasse 2-3 kontainere for formålet.  I begge tilfeller må det være mulig å installere  klima/ventilasjonsystem (for å filtrere lufta og sørge for riktig fuktighet + varme i dyrkingsprosessen). Tilkobling til strøm og tilgang på vann er nødvendig.

Kontakt

Siri Mittet, daglig leder
siri@gruten.no
www.gruten.no