Prosjekt

Ta Marka dit folk bor

Skiforeningen

Skiforeningen ønsker mer friluftsliv i Hovinbyen. Generalsekretær Erik Eide i Skiforeningen ønsker derfor å bygge en Markastua i byen.

Har du et prosjekt?

Prosjektet du jobber med kan søke om å få hjelp av nettverket. Enten du er partner allerede, gründer, fra privat næringsliv eller offentlig aktør, nettverket kan bidra!

Meld inn prosjekt

«Min generasjon vokste opp med friluftsliv», sier Erik Eide generalsekretær i Skiforeningen. «I dag har vi et større mangfold i befolkningen, vi bor tettere og det er ikke lengre gitt at friluftsliv er en del av din oppvekst».

Erik Eide mener at dette er utfordrende på sikt.

Det er flere grupper i samfunnet som i dag mangler ferdigheter for å ta seg ut i marka. Både fysiske ferdigheter og kulturelle: Stadig fler har ikke søndagstur på ski med appelsin som et fast innslag i barndommen. Både fordi man er oppvokst uten snø, eller fordi man rett og slett gjør andre ting i fritiden.

«Mennesket er skapt for bevegelse, vi er et naturfolk. Vi har naturgitte trekk som sier at vi må være aktive, og at vi må være ute i naturen. Når stadig fler bor i byer og vi bygger tettere og tettere må vi huske på at vi trenger aktivitet og bevegelse. Dette må vi ta med oss inn i byutviklingen», sier Eide.

Eriks Eides argumentasjon forklarer hvorfor byutvikling også er viktig for Skiforeningen og hvorfor det er helt naturlig å være med i et byutviklingsnettverk for Hovinbyen.

«Om ikke Oslos befolkning tar seg ut i marka, så må vi ta marka til folket. Helt konkret til Hovinbyen.

Visjonen om å bygge en markastua i Hovinbyen kom på et arbeidsmøte mellom Skiforeningen og Pådriv.

«I løpet av en workshop med kunnskapsrike og engasjerte Pådrivere så vokste ideen med en Markastue i Hovinbyen frem. Vi ser for oss en hub for aktiviteter. En helårsstue hvor det er mulig å bade om sommeren og ake og stå på skøyter om vinteren. Gjerne med mulighet for en barneskiskole!»

«Markastuen og friluftsområdet må planlegges i god tid og før alle planer er spikret. I neste fase ønsker vi å presentere våre ideer for utbyggere og håper at de ønsker å samarbeide med oss om dette prosjektet.»

Eide forklarer at det er viktig at Markastua har tilgang til grønt – og til vann. I Hovinbyen er det naturlig å tenke på hvordan stuen kan kobles til Lillomarka. Ved å planlegge godt kan det bli masse friluftsaktivitet i Hovinbyen året rundt.

«Jeg ønsker også å utfordre utbyggene på å tenke energigjenvinning. Dette kan gjøre det mulig å produsere snø for barn og unge i Hovinbyen over natten så fort det er minusgrader».