Prosjekt

Urbant landbruk i kretsløp

Nexus Farms skal utvikle et pilotanlegg (senere et kommersielt anlegg) i Hovinbyen for et urbant dyrkingssystem som fungerer i kretsløp.

Har du et prosjekt?

Prosjektet du jobber med kan søke om å få hjelp av nettverket. Enten du er partner allerede, gründer, fra privat næringsliv eller offentlig aktør, nettverket kan bidra!

Meld inn prosjekt

Hvem som står bak

BiomimicryNorway

Behovet

Dyrke i byen for å tilby næringsfull mat.
Resirkulere bioavfall.
Lære opp byboere i sirkulær tankegang.

Løsningen

Nexus Farms ønsker å utvikle et pilotanlegg (senere et kommersielt anlegg) for et urbant dyrkingssystem som fungerer i kretsløp. Et slikt anlegg skal være som et avansert veksthus med integrert restaurant og eventuelt kollektiv. Anlegget skal resirkulere bioavfall fra Hovinbyen og konvertere det til strøm, varme og gjødsel ved hjelp av en bioreaktor. Det skal dyrkes grønnsaker på forskjellige måter i veksthuset, inkludert med hydroponi. Grått og svart vann skal gjøres drikkbart igjen ved hjelp av et plantesystem kalt ‘Living Machines’. Fisk skal oppdras og sopp skal dyrkes på kaffegrut. Markkompost skal gi gjødsel til grønnsakene og mark til å mate fisken.

Nexus Farms skal brukes til å demonstrere hvordan den sirkulære tankegangen kan brukes for å redusere avfall og bruke det som ressurs. Det blir både et opplærings- og forskningsanlegg og skal i tillegg til byboerne også tiltrekke seg turister. På den måten får anlegget også nasjonal og internasjonal eksponering.

Konseptet er utviklet av Nexus Farms Ltd. i Storbritannia. Noen ansatte i bedriften har også hjulpet å utvikle The Sahara Forest Project, et annet anlegg som fungerer i kretsløp og har blitt kommersialisert. Nexus Farms Ltd har erfaring med alle deler av en slik installasjon, men har ikke enda laget en pilot som bekrefter at teorien bak dette kretsløpet fungerer 100%. Hovinbyen vil kunne fungere som et perfekt sted for en pilot som på sikt også kan omdannes til et kommersielt anlegg.

Kontakt

Michel Wolfstirn, daglig leder
michel@biomimicrynorway.com
http://www.biomimicrynorway.com/