Prosjekt

Vollebekk Fabrikker

Vollebekk Fabrikker er et midlertidig sted for utvikling og inkubasjon av løsninger innen gjenbruk, reparasjon og grønn produksjon.

Har du et prosjekt?

Prosjektet du jobber med kan søke om å få hjelp av nettverket. Enten du er partner allerede, gründer, fra privat næringsliv eller offentlig aktør, nettverket kan bidra!

Meld inn prosjekt

«Vollebekk Fabrikker handler ikke bare om å ta i bruk uutnyttede lokaler og gi entreprenører en startmulighet. Det handler om å tilnærme seg byutvikling der identitet og eierskap får lov å vokse opp gjennom aktivitet og engasjement. Det handler om å gi folk en stemme, en scene og de verktøyene de trenger for å ta plass» Kenneth Dahlgren, sjef for byutvikling og samfunn Aspelin Ramm

Fokusområde Pådriv: Sosial infrastruktur og Sirkulær produksjon i by

Bakgrunnsinfo:

Vollebekk Fabrikker er en del av et byutviklingsprosjekt på Vollebekk, hvor store deler av området skal transformeres til en grønnere bydel. Vollebekk Fabrikker vil være med på å skape varige verdier og en bærekraftig utvikling i Vollebekk, med fokus på trippel bunnlinje som fremmer miljø, sosiale verdier og økonomisk vekst. Vollebekk Fabrikker er et resultat av et innovativt samarbeid på tvers av offentlig, privat og frivillig nettverk. 

Mer informasjon: Prosjektmandat 2020, vollebekkfabrikker.no

Nøkkelaktører: Bydel Bjerke, OBOS, Aspelin Ramm og Pådriv.

Kontakt: Anne Dubrau, anne@vollebekkfabrikker.no