Prosjekt

Arena for boligmangfold

Pådriv vil etablere en innovasjonsarena for boligmangfold og jobbe med pilotprosjekter i Hovinbyen

Har du et prosjekt?

Prosjektet du jobber med kan søke om å få hjelp av nettverket. Enten du er partner allerede, gründer, fra privat næringsliv eller offentlig aktør, nettverket kan bidra!

Meld inn prosjekt

Fokusområde Pådriv: Boligmangfold

Bakgrunnsinfo

I 2020 og 2021 skal det gjennomføres en serie av samlinger og det skal utvikles konkrete idéer til pilotprosjekter og eksperimenter som utfordrer boligstrukturer, hva og hvordan vi bygger i dag, og hvordan vi skaper gode bomiljø. Hovinbyen, Norges største byutviklingsområde, vil danne utgangspunkt for pilotene og eksperimentene, men løsningene som utvikles skal være like relevant i andre byer og byområder.

Nøkkelaktører: NIBR/OsloMet, Oslo kommune, Norges Forskningsråd, SoCentral og Pådriv

Mer informasjon: Les mer om arenaen her

Kontakt: Meld deg på epostlisten for invitasjoner og oppdateringer

Mette Øinæs Habberstad (mette@paadriv.no) eller Karin Lindgård (karin@socentral.no

Illustrasjon: Hanne Berkaak